Giải câu 2 bài 20: Hợp kim sắt: Gang, thép

  • 1 Đánh giá

Câu 2.(Trang 63 SGK)

Hãy cho biết nguyên tắc sản xuất gang và viết các phương trình hoá học.

Bài làm:

Nguyên tắc sản xuất gang: dùng CO khử oxit sắt trong lò cao

Quá trình sản xuất gang trong lò cao:

  • Tạo khí CO:

C + O2 →(to) CO2

C + CO2 →(to) CO

  • Khử oxit sắt trong quặng sắt:

3CO + Fe2O3 →(to cao) 3CO2 + 2Fe

  • Tạo xỉ:

CaO + SiO2 →(to) CaSiO3

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021