Giải câu 2 trang 21 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 21 khoa học tự nhiên 9 tập 2

Nêu điểm giống và khác nhau về tính chất hóa học của metan, etilen và axetilen. Giải thích nguyên nhân của sự giống và khác nhau đó.

Viết PTHH minh họa.

Bài làm:

Giống nhau: Đều có phản ứng cháy.

Khác nhau: Etilen và axetilen còn có phản ứng cộng brom đặc trưng và phản ứng trùng hợp. Metan có phản ứng thế clo đặc trưng.

PTHH:

Phản ứng cháy:

Phản ứng thế clo của metan:

Phản ứng cộng brom của etilen và axetilen:

Phản ứng trùng hợp:

  • $nCH≡CH \rightarrow (CH=CH)_n $ (Điều kiện nhiệt độ, áp suất)
  • 133 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021