Giải câu 32 bài 6: Cộng, trừ đa thức sgk Toán 7 tập 2 trang 40

  • 1 Đánh giá

Câu 32: trang 40 sgk Toán 7 tập 2

Tìm đa thức P và Q. biết:

Bài làm:

Vậy

Vậy

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021