Giải Câu 32 Bài 6: Tia phân giác của góc sgk Toán 6 tập 2 Trang 87

  • 1 Đánh giá

Câu 32: Trang 87 - SGK Toán 6 tập 2

Khi nào ta kết luận được tia Ox là tia phân giác của góc xOy? Trong những câu trả lời sau, em hay chọn những câu đúng:

a) = \(\widehat{yOt}\)

b) + \(\widehat{tOy}\) = \(\widehat{xOy}\)

c) +\(\widehat{tOy}\) = \(\widehat{xOy}\) và =\(\widehat{yOt}\)

d) =\(\widehat{yOt}\) = \(\frac{1}2\widehat{xOy}\)

Bài làm:

Câu c) . d) đúng

(Giải thích: câu a) chưa đủ ý vì có thể rơi vào trường hợp Ox trùng Oy

câu b) mới chỉ suy ra được tia Ot nằm giữa tia Ox và tia Oy)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021