Giải câu 34 bài 6: Đoạn thẳng sgk Toán 6 tập 1 Trang 116

  • 1 Đánh giá

Câu 34: Trang 116 - sgk toán 6 tập 1

Trên đường thẳng a lấy ba điểm A, B, C. Hỏi có mấy đoạn thẳng tất cả? Hãy gọi tên các đoạn thẳng ấy?

Bài làm:

Ta có hình vẽ:

Hướng dẫn giải câu 34 bài Đoạn thẳng Hướng dẫn giải câu 34 bài Đoạn thẳng

Hướng dẫn giải câu 34 bài Đoạn thẳng

== > Có 3 đoạn thẳng, đó là AB, AC, BC.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021