Giải câu 4 trang 117 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 117 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn sĩ số học sinh đầu năm học và cuối năm học của 4 lớp khối 6 được cho trong bảng sau.

Giải câu 4 trang 117 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Bài làm:

Giải câu 4 trang 117 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021