[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 2: Thứ tự trọng tập hợp số nguyên

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 2: Thứ tự trọng tập hợp số nguyên trang 54 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. GIẢI CÂU HỎI LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. So sánh hai số nguyên

Hoạt động 1: Trang 54 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

Trong tháng Một, Ottawa lạnh hơn. Bởi vì – 37 < - 7 (nhiệt độ ở Ottawa là – 37 C thấp hơn nhiệt độ ở Vostok là – 7 C.

Thực hành: Trang 55 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

a) – 10 < - 9

b) 2 > - 15

c) 0 > - 3

Vận dụng 1: Trang 55 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

Trong ba số nguyên đã cho thì:

  • a là số nguyên dương
  • b là số nguyên âm
  • c bằng 0.

2. Thứ tự trong tập hợp số nguyên

Hoạt động 2: Trang 55 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

Thứ tự tăng dần của các số: - 5 < - 2 < 0 < 2 < 4.

Vận dụng 2: Trang 55 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

Bởi vì: - 180 (m) > - 1 000 (m) > - 4 000 (m) > - 6 000 (m)

Nên ta sắp xếp các sinh vật biển theo thứ tự giảm dần của độ cao của môi trường sống như sau: Cá cờ xanh (Blue marlin); Cá hố (Ribbon fish); Cá đèn (Lantern fish); Sao biển (Brittle fish).

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 56 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

So sánh các cặp số sau:

a) 6 và 5; b) – 5 và 0; c) – 6 và 5;

d) – 8 và – 6; e) 3 và – 10; ; g) – 2 và – 5

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 56 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Tìm số đối của các số nguyên: 5; - 4; - 1; 0; 10; - 2 0 21.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 56 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần và biểu diễn chúng trên trục số:

2; - 4; 6; 4; 8; 0; - 2; - 8; -6.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 56 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Hãy liệt kê các phần từ của mỗi tập hợp sau:

a) A = {a $\mathbb{Z}$ | - 4 < a < - 1}; b) B = {b $\mathbb{Z}$ | - 2 < b < 3};

c) C ={c $\mathbb{Z}$ | - 3 < c < 0}; d) D ={d $\mathbb{Z}$ | - 1 < d < 6}.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 56 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao nhiệt độ (C) mùa đông tại các điểm sau đây của nước Mỹ: Hawaii (Ha–oai) 12 C, Montana (Mon– ta–na) –2 C, Alaska (A-la-xca) –51 C, New York (Niu Oóc) -15 C, Florida (Phlo-ra-đa) 8 C.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 24 lượt xem