Giải Câu 45 Bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng sgk Toán 7 tập 2 Trang 76

  • 1 Đánh giá

Câu 45: Trang 76 - SGK Toán 7 tập 2

Chứng minh đường thẳng PQ được vẽ như trong hình 43 đúng là đường trung trực của đoạn thẳng MN.

Gợi ý: Sử dụng định lí 2

Giải Câu 45 Bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng - sgk Toán 7 tập 2 Trang 76

Bài làm:

là giao của hai cung tròn tâm $M,N$

(= bán kính cung tròn tâm M) và $NP=NQ$(cùng bằng bán kính cung tròn tâm N)

Mà hai cung tròn tâm có cùng bán kính

  • cách đều $M,N \Rightarrow P$ nằm trên trung trực của $MN\,\ (1)$.
  • cách đều $M,N \Rightarrow Q$ nằm trên trung trực của $MN\,\ (2)$

Từ (1)(2) suy ra là trung trực của $MN$.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021