Giải câu 3 bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số sgk Toán 7 tập 2 trang 26

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 26 sgk Toán 7 tập 2

Dùng bút chì nối các ý 1), 2), ..., 5) với a), b), ..., c) sao cho chúng có cùng ý nghĩa (chẳng hạn như nối ý 1) với e)) :

1aTích của x và y
2bTích của 5 và y
3cTổng của 10 và x
4dTích của tổng x và y với hiệu của x và y
5eHiệu của x và y

Bài làm:

Dựa vào khái niệm biểu thức đại số ta có thể dễ dàng nối được:

  • 1 -- e
  • 2 -- b
  • 3 -- a
  • 4 -- c
  • 5 -- d
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021