Giải câu 6 bài 2: Tập hợp các số tự nhiên Toán 6 tập 1 trang 7

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 7 - sgk toán 6 tập 1

a) Viết số tự nhiên liền sau mỗi số:

17

99

a ( với )

b) Viết số tự nhiên liền trước mỗi số:

35

1000

b ( với )

Bài làm:

a) Số tự nhiên liền sau của các số :

17 là 18

99 là 100

a là a + 1

b) Số tự nhiên liền trước của các số :

35 là 34

1000 là 999

b là b - 1

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021