Giải câu 63 bài: Luyện tập Toán 6 tập 1 trang 28

  • 1 Đánh giá

Câu 63: Trang 28 - sgk toán 6 tập 1

Điền dấu "X" vào ô thích hợp:

Hướng dẫn giải câu 63 Luyện tập Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

Bài làm:

Áp dụng các công thức về lũy thừa đã học, ta có bảng như sau :

Hướng dẫn giải câu 63 Luyện tập Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021