Giải câu 70 bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số Toán 6 tập 1 trang 30

  • 1 Đánh giá

Câu 70: Trang 30 - sgk toán 6 tập 1

Viết các số: 987; 2564; abcde dưới dạng tổng các lũy thừa của 10.

Bài làm:

Ta có :

+ 987 = 900 + 80 + 7

= 9.100 + 8.10 + 7

= .

+ 2564 = 2000 + 500 + 60 + 4

= 2.1000 + 5.100 + 6.10 + 4

= .

+

=

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021