Giải câu 70 bài 99: Luyện tập sgk Toán đại 6 tập 1 Trang 88

  • 1 Đánh giá

Câu 70: Trang 88 - sgk toán lớp 6 tập 1

Tính các tổng sau một cách hợp lí:

a.

b.

Bài làm:

a.

Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng ta có:

b.

Áp dụng tính chất giao hoán ta có:

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021