Giải câu 81 bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu sgk Toán 6 tập 1 Trang 91

  • 1 Đánh giá

Câu 81: Trang 91- sgk toán lớp 6 tập 1

Trong trò chơi bắn bi vào các hình tròn vẽ trên mặt đất, bạn Sơn bắn được ba viên điểm 5, một viên điểm 0 và hai viên điểm -2; bạn Dũng bắn được hai viên điểm 10; một viên điểm -2 và ba viên điểm -4. Hỏi bạn nào được điểm cao hơn?

Bài làm:

Số điểm bạn Sơn đạt được là:

Số điểm bạn Dũng đạt được là:

Vậy bạn Sơn được điểm cao hơn bạn Dũng.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021