Giải câu 94 bài 12: Tính chất của phép nhân sgk Toán 6 tập 1 Trang 95

  • 1 Đánh giá

Câu 94: Trang 95 - sgk toán lớp 6 tập 1

Viết các số sau dưới dạng một lũy thừa:

a.

b.

Bài làm:

a.

b.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021