Giải câu 95 bài 12: Luyện tập sgk Toán 6 tập 1 Trang 95

  • 1 Đánh giá

Câu 95: Trang 95 - sgk toán lớp 6 tập 1

Giải thích vì sao:

Có còn số nguyên nào khác mà lập phương của nó cũng bằng chính nó?

Bài làm:

Ta có:

(theo quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu và nhân hai số nguyên khác dấu)

Còn số và $0^{3}=0.0.0=0$

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021