Giải câu 96 bài 12: Luyện tập sgk Toán 6 tập 1 Trang 95

  • 1 Đánh giá

Câu 96: Trang 95 - sgk toán lớp 6 tập 1

Tính:

a.

b.

Bài làm:

a. Áp dụng tính chất phân phối ta có:

b. Áp dụng tính chất phân phối ta có:

Hoặc ta có thể thực hiện phép tính theo quy tắc “x” ,“:” trước, “+” ,“-“ sau.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021