Giải câu 99 bài 12: Luyện tập sgk Toán 6 tập 1 Trang 96

  • 1 Đánh giá

Câu 99: Trang 96 - sgk toán lớp 6 tập 1

Áp dụng tính chất

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a.

b.

Bài làm:

a. Áp dụng tính chất

Ta có:

Vậy ta có:

b. Áp dụng tính chất

Ta có:

Vậy ta có:

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021