Giải SBT Toán 6 chân trời sáng tạo

Giải SBT toán 6. Dưới đây là toàn bộ bài giải sách bài tập (SBT) toán 6 chân trời sáng tạo (CTST). Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Giải bài tập toán 6 chân trời sáng tạo

GIẢI SBT TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO TẬP 1

[Chân trời sáng tạo] Giải SBT toán 6 tập 1 bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp

[Chân trời sáng tạo] Giải SBT toán 6 tập 1 bài 2: Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên

[Chân trời sáng tạo] Giải SBT toán 6 tập 1 bài 3: Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên

[Chân trời sáng tạo] Giải SBT toán 6 tập 1 bài 4: Lũy thừa với số mũ tự nhiên

[Chân trời sáng tạo] Giải SBT toán 6 tập 1 bài 5: Thứ tự thực hiện các phép tính

[Chân trời sáng tạo] Giải SBT toán 6 tập 1 bài 6: Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng

[Chân trời sáng tạo] Giải SBT toán 6 tập 1 bài 7: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

[Chân trời sáng tạo] Giải SBT toán 6 tập 1 bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

[Chân trời sáng tạo] Giải SBT toán 6 tập 1 bài 9: Ước và bội

[Chân trời sáng tạo] Giải SBT toán 6 tập 1 bài 10: Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

[Chân trời sáng tạo] Giải SBT toán 6 tập 1 bài 12: Ước chung. Ước chung lớn nhất

[Chân trời sáng tạo] Giải SBT toán 6 tập 1 bài 13: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

[Chân trời sáng tạo] Giải SBT toán 6 tập 1 bài tập cuối Chương 1

[Chân trời sáng tạo] Giải SBT toán 6 tập 1 bài 1: Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên

[Chân trời sáng tạo] Giải SBT toán 6 tập 1 bài 2: Thứ tự trong tập hợp số nguyên

[Chân trời sáng tạo] Giải SBT toán 6 tập 1 bài 3: Phép cộng và phép trừ hai số nguyên

[Chân trời sáng tạo] Giải SBT toán 6 tập 1 bài 4: Phép nhân và phép chia hai số nguyên

[Chân trời sáng tạo] Giải SBT toán 6 tập 1 bài tập cuối Chương 2

[CTST] Giải SBT toán 6 bài 1: Hình vuông - Tam giác đều - Lục giác đều

[CTST] Giải SBT toán 6 bài 2: Hình chữ nhật - Hình thoi - Hình bình hành - Hình thang cân

[CTST] Giải SBT toán 6 bài 3: Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn

[CTST] Giải SBT toán 6 bài tập cuối Chương 3

[CTST] Giải SBT toán 6 bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu

[CTST] Giải SBT toán 6 bài 2: Biểu diễn dữ liệu trên bảng

[CTST] Giải SBT toán 6 bài 3: Biểu đồ tranh

[CTST] Giải SBT toán 6 bài 4: Biểu đồ cột - Biểu đồ cột kép

[CTST] Giải SBT toán 6 bài tập cuối Chương 4

GIẢI SBT TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO TẬP 2

[CTST] Giải SBT toán 6 bài 1: Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên

[CTST] Giải SBT toán 6 bài 2: Tính chất cơ bản của phân số

[CTST] Giải SBT toán 6 bài 3: So sánh phân số

[CTST] Giải SBT toán 6 bài 4: Phép cộng và phép trừ phân số

[CTST] Giải SBT toán 6 bài 5: Phép nhân và phép chia phân số

[CTST] Giải SBT toán 6 bài 6: Giá trị phân số của một số

[CTST] Giải SBT toán 6 bài 7: Hỗn số

[CTST] Giải SBT toán 6 bài tập cuối chương 5

[CTST] Giải SBT toán 6 bài 1: Số thập phân

[CTST] Giải SBT toán 6 bài 2: Các phép tính với số thập phân

[CTST] Giải SBT toán 6 bài 3: Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả

[CTST] Giải SBT toán 6 bài 4: Tỉ số và tỉ số phần trăm

[CTST] Giải SBT toán 6 bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm

[CTST] Giải SBT toán 6 bài tập cuối Chương 6

[CTST] Giải SBT toán 6 bài 1: Hình có trục đối xứng

[CTST] Giải SBT toán 6 bài 2: Hình có tâm đối xứng

[CTST] Giải SBT toán 6 bài 3: Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên

[CTST] Giải SBT toán 6 bài tập cuối Chương 7

[CTST] Giải SBT toán 6 bài 1: Điểm. Đường thẳng

[CTST] Giải SBT toán 6 bài 2: Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng

[CTST] Giải SBT toán 6 bài 3: Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia

[CTST] Giải SBT toán 6 bài 4: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

[CTST] Giải SBT toán 6 bài 5: Trung điểm của đoạn thẳng

[CTST] Giải SBT toán 6 bài 6: Góc

[CTST] Giải SBT toán 6 bài 7: Số đo góc. Các góc đặc biệt

[CTST] Giải SBT toán 6 bài tập cuối Chương 8

[CTST] Giải SBT toán 6 bài 1: Phép thử nghiệm - Sự kiện

[CTST] Giải SBT toán 6 bài 2: Xác suất thực nghiệm

[CTST] Giải SBT toán 6 bài tập cuối Chương 9

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6