Giải SBT Toán 6 kết nối tri thức

Giải SBT toán 6. Dưới đây là toàn bộ bài giải sách bài tập (SBT) toán 6 kết nối tri thức và cuộc sống (KNTT). Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Giải bài tập toán 6 kết nối tri thức.

GIẢI SBT TOÁN 6 KẾT NỐI TRI THỨC TẬP 1

[Kết nối tri thức] Giải SBT toán 6 tập 1 bài 1: Tập hợp

[Kết nối tri thức] Giải SBT toán 6 tập 1 bài 2: Cách ghi số tự nhiên

[Kết nối tri thức] Giải SBT toán 6 tập 1 bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

[Kết nối tri thức] Giải SBT toán 6 tập 1 bài 4: Phép cộng và phép trừ số tự nhiên

[Kết nối tri thức] Giải SBT toán 6 tập 1 bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên

[Kết nối tri thức] Giải SBT toán 6 tập 1 bài 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên

[Kết nối tri thức] Giải SBT toán 6 tập 1 bài 7: Thứ tự thực hiện phép tính

[Kết nối tri thức] Giải SBT toán 6 tập 1 bài: Ôn tập chương I

[Kết nối tri thức] Giải SBT toán 6 tập 1 bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất

[Kết nối tri thức] Giải SBT toán 6 tập 1 bài 9: Dấu hiệu chia hết

[Kết nối tri thức] Giải SBT toán 6 tập 1 bài 10: Số nguyên tố

[Kết nối tri thức] Giải SBT toán 6 tập 1 bài 11: Ước chung, ước chung lớn nhất

[Kết nối tri thức] Giải SBT toán 6 tập 1 bài 12: Bội chung, bội chung nhỏ nhất

[Kết nối tri thức] Giải SBT toán 6 tập 1 bài: Ôn tập chương II

[Kết nối tri thức] Giải SBT toán 6 tập 1 bài 13: Tập hợp các số nguyên

[Kết nối tri thức] Giải SBT toán 6 tập 1 bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên

[Kết nối tri thức] Giải SBT toán 6 tập 1 bài 15: Quy tắc dấu ngoặc

[Kết nối tri thức] Giải SBT toán 6 tập 1 bài 16: Phép nhân số nguyên

[Kết nối tri thức] Giải SBT toán 6 tập 1 bài 17: Phép chia hết, ước và bội của một số nguyên

[KNTT] Giải SBT toán 6 bài: Ôn tập chương III

[KNTT] Giải SBT toán 6 bài 18: Tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều

[KNTT] Giải SBT toán 6 bài 19: Hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân

[KNTT] Giải SBT toán 6 bài 20: Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học

[KNTT] Giải SBT toán 6 bài: Ôn tập chương IV

[KNTT] Giải SBT toán 6 bài 21: Hình có trục đối xứng

[KNTT] Giải SBT toán 6 bài 22: Hình có tâm đối xứng

[KNTT] Giải SBT toán 6 bài: Ôn tập chương V

GIẢI SBT TOÁN 6 KẾT NỐI TRI THỨC TẬP 2

[KNTT] Giải SBT toán 6 bài 23: Mở rộng phân số, phân số bằng nhau

[KNTT] Giải SBT toán 6 bài 24: So sánh phân số, hỗn số dương

[KNTT] Giải SBT toán 6 bài 25: Phép cộng và phép trừ phân số

[KNTT] Giải SBT toán 6 bài 26: Phép nhân và phép chia phân số

[KNTT] Giải SBT toán 6 bài 27: Hai bài toán về phân số

[KNTT] Giải SBT toán 6 bài: Ôn tập chương VI

[KNTT] Giải SBT toán 6 bài 28: Số thập phân

[KNTT] Giải SBT toán 6 bài 29: Tính toán với số thập phân

[KNTT] Giải SBT toán 6 bài 30: Làm tròn và ước lượng

[KNTT] Giải SBT toán 6 bài 31: Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm

[KNTT] Giải SBT toán 6 bài: Ôn tập chương VII

[KNTT] Giải SBT toán 6 bài 32: Điểm và đường thẳng

[KNTT] Giải SBT toán 6 bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm, tia

[KNTT] Giải SBT toán 6 bài 34: Đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng

[KNTT] Giải SBT toán 6 bài 35: Trung điểm của đoạn thẳng

[KNTT] Giải SBT toán 6 bài 36: Góc

[KNTT] Giải SBT toán 6 bài 37: Số đo góc

[KNTT] Giải SBT toán 6 bài: Ôn tập chương VIII

[KNTT] Giải SBT toán 6 bài 38: Dữ liệu và thu nhập dữ liệu

[KNTT] Giải SBT toán 6 bài 39: Bảng thống kê và biểu đồ tranh

[KNTT] Giải SBT toán 6 bài 40: Biểu đồ cột

[KNTT] Giải SBT toán 6 bài 41: Biểu đồ cột kép

[KNTT] Giải SBT toán 6 bài 42: Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm

[KNTT] Giải SBT toán 6 bài 43: Xác suất thực nghiệm

[KNTT] Giải SBT toán 6 bài: Ôn tập chương IX

[KNTT] Giải SBT toán 6 bài: Ôn tập cuối năm

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6