Giải thí nghiệm 1 bài 6: Thực hành Tính chất hóa học của oxit và axit

 • 1 Đánh giá

Thí nghiệm 1: Phản ứng của canxi oxit với nước.

 • Nêu hiện tượng thí nghiệm.
 • Khi thử dung dịch thu được bằng quỳ tím hoặc phenolphtalein thì màu thuốc thử thay đổi như thế nào?

Bài làm:

Thí nghiệm 1: Phản ứng của canxi oxit với nước

Dụng cụ, hóa chất:

 • Dụng cụ: ống nghiệm, kẹp gỗ, công tơ hút,
 • Hóa chất: mẩu nhỏ ( bằng hạt ngô) CaO, nước cất, quỳ tím, dung dịch phenolphtalein.

Cách tiến hành :

 • Cho một mẩu nhỏ (bằng hạt ngô) canxi oxit vào ống nghiệm, sau đó thêm dần 1 – 2 ml nước.
 • Thử dung dịch sau phản ứng bằng giấy quỳ tím hoặc dung dịch phenolphatalein.

Hiện tượng :

 • Mẩu CaO tan trong nước tạo thành dung dịch.

CaO + H2O → Ca(OH)2

 • Khi thử dung dịch bằng quỳ tím thì thấy quỳ tím chuyển màu xanh. Còn khi thử bằng dung dịch phenolphtalein thì dung dịch chuyển hồng.

Kết luận:

 • Vậy CaO thể hiện đầy đủ tính chất của một oxit bazơ.
 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021