Giải câu 6 bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 149 - SGK hóa học 9

Khi lên men dung dịch loãng của rượu etylic, người ta được giấm ăn.

a) Từ 10 lít rượu 8o có thể điều chế được bao nhiêu gam axit axetic? Biết hiệu xuất quá trình lên men là 92% và rượu etylic có D = 0,8 g/cm3.

b) Nếu pha khối lượng axit axetic trên thành dung dịch giấm 4% thì khối lượng dung dịch giấm thu được là bao nhiêu?

Bài làm:

a) Thể tích rượu trong 10 lít rượu là: Vrượu = 8.10/100 = 0,8 (lít) = 800 cm3

Trong 10 lít rượu có số gam rượu là :

mrượu = 800.0,8= 640g.

PTHH: C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

Theo phương trình ta có: nC2H5OH = nCH3COOH = 640 /46 (mol).

Hiệu suất quá trình lên men là 92% nên thực tế lượng axit axetic thu được là:

(640 /46). 60 . (92/100) = 768 (g).

b) Khối lượng giấm ăn thu được: 768/4% = 19200(g).

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021