Giải thích quy trình nhân bản vô tính ở động vật và nêu ý nghĩa thực tiễn của phương pháp này

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Giải thích quy trình nhân bản vô tính ở động vật và nêu ý nghĩa thực tiễn của phương pháp này.

Bài làm:

Câu 4:

Quy trình nhân bản vô tính động vật:

  • Lấy trừng của con cừu ra khỏi cơ thể
  • Loại bỏ nhân của trứng
  • Lấy nhân của tế bào vú đưa vào tế bào trứng
  • Nuôi trứng trong ống nghiệm để phát triển thành phôi
  • Cấy phôi và tử cung của cừu

Ý nghĩa thực tiễn:

  • Nhân bản được những cá thể động vật quý hiếm
  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải môn sinh 12