Nêu một vài ví dụ về hiện tượng đa bội ở thực vật

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Nêu một vài ví dụ về hiện tượng đa bội ở thực vật

Bài làm:

Câu 3:

  • Các thể tự đa bội tạo quả không hạt như nho, dưa hấu,...
  • Thể dị đa bội giữa cải củ và cải bắp do nhà khoa học Kapetrenco
  • 117 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021