Giải toán 3 bài: Đơn vị đo diện tích. Xăng ti mét vuông trang 151 sgk

  • 1 Đánh giá

Để đo diện tích ta dùng đơn vị đo diện tích. Vậy theo các con, đó là những đơn vị đo diện tích nào mà các con đã được biết và được nghe nhắc tới. Bài học hôm nay, chúng ta cũng sẽ học một đơn vị đo diện tích đó chính là xăng ti mét vuông. Các con hãy theo dõi ví dụ và cách thầy cô hướng dẫn giải để nắm bài tốt hơn nhé.

A. Lý thuyết

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 151 - sgk toán lớp 3

Viết (theo mẫu):

ĐọcViết
Năm xăng - ti - mét vuông5
Một trăm hai mươi xăng - ti - mét vuông
1500
Mười nghìn xăng - ti - mét vuông

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 151 - sgk toán lớp 3

a) Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):

b) So sánh diện tích hình A với diện tích hình B?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 151 - sgk toán lớp 3

Tính (theo mẫu):

Mẫu: 3 + 5 = 8 3 x 2 = 6

a) 18 + 26 = b) 6 x 4 =

40 - 17 = 32 : 4 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 151 - sgk toán lớp 3

Tờ giấy màu xanh có diện tích 300cm2 , tờ giấy màu đỏ có diện tích 280cm2 . Hỏi tờ giấy màu xanh có diện tích lớn hơn diện tích tờ giấy màu đỏ bao nhiêu xăng – ti – mét vuông ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 92 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021