Giải toán 3 bài: Ôn tập về hình học trang 174 sgk

  • 1 Đánh giá

Trong cuộc sống chúng ta thường bắt gặp nhiều đồ vật có các hình dạng khác nhau, như hình vuông, hình chữ nhật...Vậy để tính diện tích hay chu vi các hình đó, các con sẽ làm như thế nào? Chắc chắn các con sẽ biết đúng không vì bài này chúng ta đều đã được học. Tuy nhiên, để các con làm bài kiểm tra cuối năm tốt hơn, chúng ta sẽ cùng ôn lại dạng toán này ngay sau đây.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 174 - sgk toán lớp 3

Trong hình bên

a) Có mấy góc vuông? Nêu tên đỉnh và cạnh của mỗi góc vuông đó

b) Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm nào? Trung điểm đoạn thẳng ED là điểm nào?

c) Xác định trung điểm đoạn thẳng AE và đoạn thẳng MN (tô đậm các trung điểm đó trên hình vẽ)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 174 - sgk toán lớp 3

Tính chu vi tam giác có độ dài các cạnh là 35cm, 26cm, 40cm

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 174 - sgk toán lớp 3

Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 125m chiều rộng 68m?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 174 - sgk toán lớp 3

Một hình chữ nhật và một hình vuông có cùng chu vi. Biết hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng 40m. Tính độ dài cạnh hình vuông.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021