Giải toán 3 bài: Luyện tập (tiếp) trang 129 sgk

  • 1 Đánh giá

Để củng cố lại kiến thức về dạng toán liên quan đến rút về đơn vị, chúng ta tiếp tục đến với bài luyện tập ngay sau đây. Đây là bài luyện tập cuối trước khi các con chuyển sang học một dạng toán mới. Vì vậy, hi vọng, bài luyện tập sẽ giúp các con nắm chắc kiến thức và giải toán nhanh chóng và chính xác nhất.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 129 - sgk toán lớp 3

Mua 5 quả trứng hết 4500 đồng. Hỏi nếu mua 3 quả trứng như thế thì hết bao nhiêu tiền?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 129 - sgk toán lớp 3

Muốn lát nền 6 căn phòng như nhau cần 2550 viên gạch. Hỏi muốn lát bền 7 căn phòng như thế cần bao nhiêu viên gạch?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 129 - sgk toán lớp 3

Số:

Mỗi người đi bộ mỗi giờ được 4km

Thời gian đi1 gờ2 giờ4 giờ3 giờ....giờ
Quãng đường đi4km....km....km....km20km

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 129 - sgk toán lớp 3

Viết biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức

a) 32 chia 8 nhân 3

b) 45 nhân 2 nhân 5

c) 49 nhân 4 chia 7

d) 234 chia 6 chia 3

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Chủ đề liên quan