Giải vở BT khoa học 5 bài 61: Ôn tập: Thực vật và động vật

  • 1 Đánh giá

Giải vở bài tập khoa học lớp 5, hướng dẫn giải chi tiết bài 61: Ôn tập: Thực vật và động vật. Hi vọng, thông qua sự hướng dẫn của thầy cô, các em sẽ hiểu bài và làm bài tốt hơn để được đạt những điểm số cao như mình mong muốn.


Nội dung bài gồm:

Back to top

Câu 1: VBT Khoa học 5 - trang 104

Chọn các từ, cụm từ cho trước trong khung để điền vào chỗ …. trong các câu dưới đây cho phù hợp.

sinh dục, nhị, sinh sản, nhụy

Hoa là cơ quan …… của những loài thực vật có hoa. Cơ quan …… đực gọi là ….. Cơ quan sinh dục cái gọi là ……

Trả lời:

Hoa là cơ quan sinh sản của những loài thực vật có hoa. Cơ quan sinh dục đực gọi là nhị. Cơ quan sinh dục cái gọi là nhụy.

Back to top

Câu 2: VBT Khoa học 5 - trang 104

Ghi chú thích vào chỗ …. cho phù hợp.

Trả lời.

Back to top

Câu 3: VBT Khoa học 5 - trang 105

Nối hình với ghi chú cho phù hợp.

Trả lời.

Back to top

Câu 4: VBT Khoa học 5 - trang 105

Chọn các từ, cụm từ cho trước trong khung để điền vào chỗ …. trong các câu dưới đây cho phù hợp.

trứng, sự thụ tinh, cơ thể mới, tinh trùng, đực và cái

  • Đa số loài vật chia thành hai giống: ……… Con đực có cơ quan sinh dục đực tạo ra ……… Con cái có cơ quan sinh dục cái tạo ra ………
  • Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng gọi là ……… Hợp tử phân chia nhiều lần và phát triển thành ………, mang những đặc tính của bố và mẹ.

Trả lời:

  • Đa số loài vật chia thành hai giống: đực và cái. Con đực có cơ quan sinh dục đực tạo ra tinh trùng. Con cái có cơ quan sinh dục cái tạo ra trứng.
  • Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng gọi là sự thụ tinh. Hợp tử phân chia nhiều lần và phát triển thành cơ thể mới, mang những đặc tính của bố và mẹ.

Back to top

Câu 5: VBT Khoa học 5 - trang 106

Chọn 10 con vật trong hình dưới đây để viết tên chúng vào cột động vật và hoàn thành bảng đã cho.

Động vật

Đẻ trứng

Đẻ con

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Trả lời.

Động vật

Đẻ trứng

Đẻ con

1. Cá sấu

×

2. Bướm

×

3. Rùa

×

4. Rắn

×

5. Chim

×

6. Cá heo

×

7. Thỏ

×

8. Khỉ

×

9. Chuột

×

10. Dơi

×

Back to top


  • 24 lượt xem