Giới thiệu các bạn trong nhóm về gia đình em theo gợi ý dưới đây? Chia sẻ với các bạn thông tin và tranh ảnh về công việc, nghề nghiệp có thu nhập và công việc tình nguyện?

  • 1 Đánh giá

1. Em đã học được những gì về gia đình?

• Giới thiệu các bạn trong nhóm về gia đình em theo gợi ý dưới đây?

• Chia sẻ với các bạn thông tin và tranh ảnh về công việc, nghề nghiệp có thu nhập và công việc tình nguyện?

Bài làm:

• Giới thiệu các bạn trong nhóm về gia đình em:

Thế hệ thứ nhất: Bố Mẹ

Nghề nghiệp: Giáo viên Bác Sĩ

Thế hệ thứ hai: Con gái Con trai

• Chia sẻ với các bạn thông tin và tranh ảnh về công việc, nghề nghiệp có thu nhập và công việc tình nguyện:

Công việc có thu nhập:

- Bác sĩ

- Kỹ sư

Công việc tình nguyện

- Hiến máu

- Tình nguyện về nơi lũ lụt giúp dân:

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tự nhiên xã hội 2 cánh diều