Hãy chọn một loài cây thích hợp trong số loài cây nêu dưới dây để có thể áp dụng chất cônsixin nhằm tạo giống mới đem lại hiệu quả kinh tế cao

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Hãy chọn một loài cây thích hợp trong số loài cây nêu dưới dây để có thể áp dụng chất cônsixin nhằm tạo giống mới đem lại hiệu quả kinh tế cao.

A. Cây lúa B. Cây đậu tương

C. Cây củ cải đường D. Cây ngô

Bài làm:

Câu 5:

=> Đáp án C

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021