Hãy đề xuất cách làm thí nghiệm để chứng tỏ chất rắn dãn ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi.

  • 1 Đánh giá

2. Thí nghiệm 2 (hình 23.3)

- Hãy đề xuất cách làm thí nghiệm để chứng tỏ chất rắn dãn ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi.

Bài làm:

- Thử cho qua cầu lọt qua vòng kim loại (có lọt)

- Dùng đèn cồn đốt nóng quả cầu trong vài phút sau đó thử cho quả cầu qua vòng kim loại

-> Quả cầu không thể lọt qua vòng kim loại -> Quả cầu đã nở ra khi bị đốt nóng

- Tiếp tục cho qua cầu vài chậu nước lạnh trong vài phút rồi dùng khăn bông lau khô nước

- Thử cho quả cầu qua vòng kim loại

-> Quả cầu có thể lọt qua vòng kim loại -> Quả cầu co lại khi gặp lạnh.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021