Hãy đề xuất quy trình nhân giống lan Hồ Điệp.

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

- Hãy đề xuất quy trình nhân giống lan Hồ Điệp.

- Thực hành sưu tầm và thiết kế một tập san về các thành tựu công nghệ tế bào trên thế giới và ở Việt Nam.

Bài làm:

- Chúng ta có thể sử dụng phương pháp nhân giống vô tính trong ống nghiệm để nhân giống lan Hồ Điệp.

- Tập san các em cần có:

+ tiêu đề

+ nội dụng chia thành 2 phần là thành tựu thế giới và Việt Nam

Mỗi phần các em sưu tầm cả 3 thành tựu theo 3 phương pháp đã học.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9