Hãy điền các kí hiệu dây pha, dây trung tính và các thiết bị điện vào sơ đồ 10.3:

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Phân tích mạch điện

Hãy điền các kí hiệu dây pha, dây trung tính và các thiết bị điện vào sơ đồ 10.3:

Bài làm:

  • 34 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 8 VNEN