Hãy ghép mỗi loại chất ở cột bên trái với đặc điểm ở cột bên phải sao cho phù hợp:

  • 1 Đánh giá

1. Hãy ghép mỗi loại chất ở cột bên trái với đặc điểm ở cột bên phải sao cho phù hợp:

Bài làm:

  • 165 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021