Quan sát các hình từ 1 đến 4 và thảo luận câu hỏi: Những người trong mỗi hình đang ở giai đoạn nào của cuộc đời?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Quan sát và thảo luận

Quan sát các hình từ 1 đến 4 và thảo luận câu hỏi: Những người trong mỗi hình đang ở giai đoạn nào của cuộc đời?

Bài làm:

  • Hình 1: Giai đoạn tuổi vị thành niên
  • Hình 2: Giai đoạn tuổi già
  • Hình 3: Giai đoạn tuổi trưởng thành.
  • Hình 4. Giai đoạn tuổi ấu thơ.

  • 64 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Khoa học lớp 5 VNEN