Hãy giải thích vì sao chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái không thể kéo dài, quá 6 mắt xích

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 203 - sgk Sinh học 12

Hãy giải thích vì sao chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái không thể kéo dài, quá 6 mắt xích.

Bài làm:

  • Một phần năng lượng bị thất thoát dần qu nhiều cách ở mỗi bậc dinh dưỡng:
    • Năng lượng mất qua hô hấp, tạo nhiệt ở mỗi bậc dinh dưỡng.
    • Năng lượng mất qua chất thải (thải qua bài tiết, phân, thức ăn thừa… hoặc năng lượng mất qua rơi rụng lá ở thực vật, rụng lông, lột xác của động vật,..) ở mỗi bậc dinh dưỡng.
  • Chuỗi thức ăn (hoặc bậc dinh dưỡng) càng lên cao năng lượng tích luỹ càng ít dần và đến mức nào đó không còn đủ duy trì của một mắt xích (của một bậc dinh dưỡng). Khi một mắt xích (thực chất là một loài hoặc nhóm cá thẻ của một loài) có số lượng cá thể quá ít (nhỏ hơn kích thước tối thiểu của quần thể) sẽ không thể tồn tại.

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021