Hãy nêu những câu ca dao về nghề thủ công mà em biết?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 115 - sgk lịch sử 10

Hãy nêu những câu ca dao về nghề thủ công mà em biết?

Bài làm:

Những câu ca dao về nghề thủ công mà em biết:

Đá than thì ở Nông Sơn

Bông Miêu vàng bạc, Quế Sơn có chè

Thanh Châu buôn bán nghề ghe

Thanh Hà vôi ngói, mía che Đa Hoà

Quảng Nam có lụa Phú Bông

Có khoai Trà Đảo, có sông Thu Bồn.

Phú Bông dệt lụa, dệt sa

Kim Bồng thợ mộc, Ô Gia thợ rừng.

Chiếu Nga Sơn, gạch Bát Tràng

Vải tơ Nam Định, lụa làng Hà Đông

Làng Mái có lịch có lề

Có ao tắm mát, có nghề in tranh

Con gái Kẻ Cót thì đi buôn xề

Con trai làng Nghè dệt cửi kéo hoa

An Phú nấu kẹo mạch nha

Làng Vòng làm cốm để mà tiến vua

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021