Hoàn thành phiếu học tập sau vào vở: kể tên các truyện cổ tích mà em đã được học (hoặc đã đọc) có các loại nhân vật sau:

  • 1 Đánh giá

f) Hoàn thành phiếu học tập sau vào vở: kể tên các truyện cổ tích mà em đã được học (hoặc đã đọc) có các loại nhân vật sau:

LOẠI NHÂN VẬT

TRUYỆN CỔ TÍCH

Nhân vật dũng sĩ

Nhân vật có tài năng đặc biệt

Nhân vật xấu xí

Nhân vật ngốc nghếch.

Bài làm:

LOẠI NHÂN VẬT

TRUYỆN CỔ TÍCH

Nhân vật dũng sĩ

Thạch Sanh

Nhân vật có tài năng đặc biệt

Em bé thông minh

Nhân vật xấu xí

Sọ dừa

Nhân vật ngốc nghếch.

Chàng Ngốc

  • 44 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn VNEN 9 tập 2