Hướng dẫn giải câu 5 bài 16: Tính chất hóa học của kim loại

  • 1 Đánh giá

Câu 5.(Trang 51 SGK) Dự đoán hiện tượng và viết phương trình hoá học khi:

a) Đốt dây sắt trong khí clo.

b) Cho một đinh sắt vào ống nghiệm đựng dung dịch CuCl2.

c) Cho một viên kẽm vào dung dịch CuS04.

Bài làm:

a) Khi đốt cháy sắt trong khí clo thì thấy có khí màu nâu đỏ tạo thành:

2Fe + 3Cl2 →(to) 2FeCl3

b) Thấy kết tủa màu đỏ bám trên đinh sắt, dung dịch muối đồng nhạt màu dần.

Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu ↓

c) Dung dịch CuSO4 nhạt màu dần,kết tủa màu đỏ bám ngoài viên kẽm:

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu↓

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021