Giải bài 43 hoá học 9: Thực hành: Tính chất hóa học của hiđrocacbon

 • 1 Đánh giá

Để củng cố thêm kiến thức về hiđrocacbon, và rèn luyện kĩ năng thí nghiệm. KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Thực hành: Tính chất của hiđrocacbon. Hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài học gồm hai phần

 • Lý thuyết về tính chất của hiđrocacbon
 • Giải các thí nghiệm SGK

A. Lý thuyết

1. Tính chất của metan

 • Tác dụng với oxi: Tạo thành khí CO2 và H2O, tỏa nhiều nhiệt.

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

 • Tác dụng với clo khi có ánh sáng: (phản ứng thế)

CH4 + Cl2 → HCl + CH3Cl (metyl clorua)

2. Tính chất của etilen

 • Tác dụng với oxi:

C2H4 + 3O2 2CO2 + 2H2O

 • Tác dụng với dung dịch brom: làm mất màu dung dịch brom

  CH2=CH2 + Br2 → Br – CH2 – CH2 – Br

 • Phản ứng trùng hợp tạo thành polime:

nCH2=CH2 –(CH2 – CH2)–n

3. Tính chất của axetilen

a, Tính chất hóa học

 • Tác dụng với oxi tạo CO2 và H2O:

2C2H2 + 5O2 4CO2 + 2H2O

 • Tác dụng với dung dịch brom: Làm mất màu dùng dịch brom

HC=CH + Br2 → Br – CH=CH – Br (đibrom etilen)

HC=CH + Br2 → Br2CH – CHBr2 (tetra brometan)

b, Điều chế

 • Trong phòng thí nghiệm và trọng công nghiệp,cho canxi cacbua phản ứng với nước.

CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2

4. Tính chất của benzen

a, Tính chất vật lý

 • Benzen C6H6 là chất lỏng, không màu, không tan trong nước, nhẹ hơn nước, độc.

b, Tính chất hóa học

 • Phản ứng cháy:

2C6H6 + 15O2 12CO2 + 6H2O

 • Phản ứng thế với với brom:

C6H6 (l) + Br2 (l) → HBr + C6H5Br (brom bezen)

 • Phản ứng cộng: trong điều kiện thích hợp benzen có phản ứng cộng với một số chất như H2, Cl2.

C6H6 + 3H2 C6H12

B. Giải các thí nghiệm SGK

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Thí nghiệm 1: Điều chế axetilen

Cho vào ống nghiệm có nhánh (khô) (ống A) hai hoặc ba mẩu CaC2. Sau đó lắp dụng cụ như hình vẽ 4.25a. Nhỏ từng giọt nước từ ống nhỏ giọt vào ống nghiệm. Thu được khi axetilen thoát ra vào ống nghiệm (B) bằng cách đẩy nước.

 • Quan sát khí axetilen thu được và nhận xét.

=> Xem hướng dẫn giải

Thí nghiệm 2: Tính chất của axetilen

a, Tác dụng với dung dịch brom

Dẫn khí axetilen thoát ra ở ống nghiệm (A) vào ống nghệm (C) dựng 2ml dung dịch brom.

 • Quan sát và ghi chép các hiện tưởng xảy ra.

b, Tác dụng với oxi (phản ứng cháy)

Dẫn axetilen qua ống thủy tinh vuốt nhọn rồi châm lửa đốt khí axetilen thoát ra.

 • Quan sát màu ngọn lửa.

=> Xem hướng dẫn giải

Thí nghiệm 3: Tính chất vật lí của benzen

Cho 1ml benzen vào ống nghiemj dựng 2ml nước cất, lắc kĩ. Cho tiếp 2ml dung dịch brom loãng vào ống nghiệm, lắc kĩ. Sau đó để yên, quan sát màu sắc của dung dịch.

=> Xem hướng dẫn giải


 • 10 lượt xem