Kể về hành động của nhân vật em yêu thích trong câu chuyện Bím tóc đuôi sam cho người thân nghe

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

1. Kể về hành động của nhân vật em yêu thích trong câu chuyện Bím tóc đuôi sam cho người thân nghe

Bài làm:

Hành động em yêu thích trong câu chuyện Bím tóc đuôi sam là việc Tuấn đã tìm gặp Hà và xin lỗi bạn ấy vì Tuấn đã làm hỏng bím tóc của Hà.

=> Tuấn là người biết nhận lỗi và sửa lỗi.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021