[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 24: Rừng nhiệt đới

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 24: Rừng nhiệt đới trang 173 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. Phần mở đầu

Trong các thảm thực vật ở đới nóng, rừng nhiệt đới có vai trò hết sức quan trọng đối với môi trường trên Trái Đất. Rừng nhiệt đới có đặc điểm gì? Cần làm gì để bảo vệ rừng nhiệt đới?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Đặc điểm rừng nhiệt đới

1/ Em hãy cho biết nơi phân bố rừng nhiệt đới

2/ Dựa vào thông tin trong mục 1 và các hình 1, 2, 3 em hãy:

- Trình bày đặc điểm của rừng nhiệt đới

- Nêu sự khác nhau của rừng mưa nhiệt đới và rừng nhiệt đới gió mùa

=> Xem hướng dẫn giải

2. Bảo vệ rừng nhiệt đới

Theo em cần làm gì để bảo vệ rừng nhiệt đới?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Phần luyện tập và vận dụng

1/ Hãy giải thích vì sao rừng nhiệt đới có nhiều tầng

2/ Ở Việt Nam, kiểu rừng nhiệt đới nào chiếm ưu thế? Em hãy tìm hiểu về kiểu rừng đó ở Việt Nam.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 99 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021