[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 36 : Góc

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 36 : Góc trang 63 sgk toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Góc

Câu hỏi 1: Trang 63 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Góc xOy có cạnh là Oy và Ox và đỉnh là điểm O

Góc xOz có cạnh là Oz và Ox và đỉnh là điểm O

Góc yOz có cạnh là Oz và Oy và đỉnh là điểm O

Luyện tập 1: Trang 64 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

1.Các góc có đỉnh A ,B trong hình vẽ :

\angle DAC ; \angle DAB; \angle BAC.

\angle ABC; \angle ABD; \angle BDC.

2.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài : Góc

a.Các góc có trong hình vẽ là :

xAB ; BAy ; xAy

b.Trong các góc đó xAy là góc bẹt.

Vận dụng 1: Trang 64 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Chiếc kéo cắt vải . Mở chiếc kéo ra ta thấy hình ảnh của một góc ,trong đó hai lưỡi kéo là cạnh của góc ,trụ của kéo là đỉnh của góc.

2. Điểm trong của góc

Hoạt động 1: Trang 64 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Cầu thủ mang áo số 5 nằm trong góc sút.

Hoạt động 2: Trang 64 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

a. Điểm M nằm trong góc vừa cắt rời

b.Điểm N không nằm trong góc vừa cắt rời

Câu hỏi 2: Trang 64 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Các điểm nằm trong góc mOn là : B; C.

Luyện tập 2: Trang 65 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

a.Các điểm nằm trong góc xOy là : P; M.

b.Điểm I có nằm trong góc xOy .Điểm K không nằm trong góc xOy.

Vận dụng 2: Trang 65 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

a. 10 và 2

b.2 và 8

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 8.25 : Trang 65 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Viết tên (cách viết kí hiệu) của góc, chỉ ra đỉnh, cạnh của góc trong mỗi hình vẽ sau:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 36 : Góc.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8.26 : Trang 65 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Cho đường thẳng xy. Vẽ hai điểm A, B nằm trên xy. Gọi tên các góc bẹt tạo thành.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8.26 : Trang 65 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Quan sát mặt đồng hồ dưới đây.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 36 : Góc

Trong các vạch chỉ số trên mặt đồng hồ, những vạch nào nằm trong góc tạo bởi kim giờ và kim phút khi đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8.28 : Trang 65 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Cho ba tia chung gốc Oa, Ob và Oc, trong đó không có hia tia nào đối nhau. Hỏi có bao nhiêu góc có hai cạnh là hai trong ba tia đã cho?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8.30 : Trang 65 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Lấy ba điểm không thẳng hàng A, B, C trên tờ giấy trắng rồi vẽ các đoạn thẳng AB, BC ,CA.

Em hãy tô màu phần hình chữ nhật trong của cả ba góc BAC, ACB, CBA.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021