[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 7: Thứ tự thực hiện các phép tính

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 7: Thứ tự thực hiện các phép tính trang 25 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Thứ tự thực hiện các phép tính trong một biểu thức

Luyện tập 1: Trang 26 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

a)

b)

Vận dụng: Trang 26 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

a) Quãng đường người đó đi được trong 3 giờ đầu là:

3 . 14 = 42 (km)

Quãng đường người đó đi được trong 2 giờ sau là:

2 . 9 = 18 (km)

b) Quãng đường người đó đi được trong 5 giờ là:

42 + 18 = 60 (km)

Luyện tập 2: Trang 26 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

a) Độ dài đoạn thẳng AB là:

a + a + 1 = 2.a + 1 (đơn vị độ dài)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

AB . AD = a . (2.a + 1) (đơn vị diện dích)

b) Khi a = 3cm thì diện tích hình chữ nhật là:

3. (2.3 + 1) = 21 (cm)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.46: Trang 26 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính:

a) 235 + 78 - 142

b) 14 + 2 .

c)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1.47: Trang 26 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính giá trị của biểu thức:

khi a = 25; b = 9

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1.48: Trang 26 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Trong 8 tháng đầu năm, một cửa hàng bán được 1 264 chiếc ti vi. Trong 4 tháng cuối năm, trung bình mỗi tháng cửa hàng bán được 164 chiếc ti vi. Hỏi trong cả năm, trung bình mỗi tháng cửa hàng đó bán được bao nhiêu ti vi? Viết biểu thức tính kết quả.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1.49: Trang 26 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Căn hộ nhà bác Cường diện tích 105 m. Ngoại trừ bếp và nhà vệ sinh diện tích 30 m, toàn bộ diện tích sàn còn lại được lát gỗ như sau: 18 m được lát bằng gỗ loại I giá 350 nghìn đồng/m, phần còn lại lát bằng gỗ loại 2 có giá 170 nghìn đồng/m. Công lát là 30 nghìn đồng/m

Viết biểu thức tính tổng chi phí bác Cường cần trả để lát sàn căn hộ như trên. Tính giá trị của biểu thức đó.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 40 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021