[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài: Luyện tập chung trang 95

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Luyện tập chung trang 95 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 4.23: Trang 96 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

a) Vẽ hình vuông có cạnh 5 cm.

b) Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 2 cm.

c) Vẽ tam giác đều có cạnh 3 cm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4.24: Trang 96 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Cho hình thoi MPNQ như hình dưới với MN = 8 cm; PQ = 6 cm

a) Tính diện tích hình thoi MPNQ

b) Biết MP = 5 cm, tính chu vi của hình thoi MPNQ

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4.25: Trang 96 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Một mảnh giấy hình chữ nhật có diện tích 96 . Một cạnh có độ dài 12 cm. Tính chu vi của mảnh giấy đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4.26: Trang 96 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Một mảnh vườn hình vuông cạnh 20 m. Người ta làm một lối đi xung quanh vườn rộng 2 m thuộc đất của vườn. Phần đất còn lại để trồng trọt. Tính diện tích trồng trọt của mảnh vườn.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4.27: Trang 96 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 25 m. Chiều rộng bằng chiều dài. Người ta làm hai lối đi rộng 1 m như hình vẽ. Phần đất còn lại dùng để trồng cây. Tính diện tích đất dùng để trồng cây.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021