[Kết nối tri thức] Giải toán 6 Bài tập cuối chương VI

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải Bài tập cuối chương VI trang 28 sgk toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 6.43: Trang 28 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Thay số thích hợp vào dấu "?".

=$\frac{?}{56}$=$\frac{-20}{?}$=$\frac{50}{?}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6.44: Trang 28 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

a. A=+$\frac{2}{13}$+$\frac{-25}{14}$+$\frac{-15}{13}$;

b.B=.$\frac{7}{25}$+.$\frac{21}{25}$-.$\frac{7}{25}$.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6.45 : Trang 28 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Mẹ mua cho Mai một hộp sữa tươi loại 1000 ml .Ngày đầu Mai uống hộp ; ngày tiếp theo Mai uống tiếp $\frac{1}{4}$ .Hỏi :

a. Sau hai ngày hộp sữa tươi còn lại bao nhiêu phần ?

b. Tính lượng sữa tươi còn lại sau hai ngày .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6.46 :Trang 28 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Một bác nông dân thu hoạch và mang cà chua ra chợ bán .Bác đã bán được 20 kg ,tức là số cà chua .Hỏi bác nông dân đã mang bao nhiêu kilogam cà chua ra chợ bán ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6.47 : Trang 28 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Con người ngủ khoảng 8 giờ mỗi ngày .Nếu trung bình một năm có ngày , hãy cho biết số ngày ngủ trung bình mỗi năm của con người .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6.48 : Trang 28 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Các phân số sau được sắp xếp theo một quy luật , hãy quy đồng mẫu các phân số để tìm quy luật , rồi viết hai phân số liên tiếp .

,$\frac{1}{20}$,$\frac{-1}{40}$,$\frac{-1}{10}$,...,...

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6.49 : Trang 28 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Trong hình dưới đây ,cân đang ở vị trí thăng bằng .

Đố em biết một viên gạch cân nặng bao nhiêu kg ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 85 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021