Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 12V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 0,4 A. Tính công suất điện của bóng đèn này và điện trở của bóng điện khi đó.

  • 1 Đánh giá

Câu 7. (Trang 36 SGK lí 9)

Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 12V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 0,4 A. Tính công suất điện của bóng đèn này và điện trở của bóng điện khi đó.

Bài làm:

Công suất của đèn là : P = U.I = 12.0,4 = 4,8 (W)

Điện trở của đèn là : R = U/I = 12/0,4 = 30Ω

  • 95 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9