Quan sát ảnh chụp, hình 10.1 (hoặc biến trở thật) để nhận dạng các loại biến trở.

  • 1 Đánh giá

Câu 1. (Trang 28 SGK)

Quan sát ảnh chụp, hình 10.1 (hoặc biến trở thật) để nhận dạng các loại biến trở.

Bài làm:

Quan sát hình 10.1 (SGK), nhận đặc điểm của từng loại biến trở.

  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021