Khi nói về máy ảnh, phát biểu nào sau đây là sai?

  • 1 Đánh giá

8. Khi nói về máy ảnh, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ.

B. Ảnh trên phim bao giờ cũng là ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật.

C. Trong máy ảnh, vật kính cũng có thể là thấu kính phân kì.

D. Trong máy ảnh, khoảng cách từ vật đến phim có thể thay đổi được.

Bài làm:

Đáp án: C

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021