Khoa học xã hội 7 bài 2: Thế giới rộng lớn và đa dạng

  • 1 Đánh giá

Giải bài 2: Thế giới rộng lớn và đa dạng - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 7 trang 9. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Thế giới rộng lớn và đa dạng về tự nhiên, dân cư, văn hóa, tôn giáo,... hãy nêu hiểu biết của em về một trong những sự đa dạng trên.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Khám phá các lục địa và các châu lục

Quan sát lược đồ và đọc thông tin, hãy:

  • Nêu tên các lục địa, châu lục trên Trái Đất.
  • Cho biết sự khác nhau giữa châu lục và lục địa.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Nhận biết sự khác nhau giữa các chủng tộc

Đọc thông tin, quan sát hình ảnh, hãy:

  • Kể tên ba chủng tộc trên thế giới. Căn cứ vào đâu để chia dân cư trên thế giới thành ba chủng tộc chính.
  • Cho biết những chủng tộc này sinh sống chủ yếu ở đâu.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Khám phá sự đa dạng về văn hóa trên thế giới thời phong kiến

Đọc thông tin và quan sát hình ảnh, hãy:

  • Cho biết sự đa dạng về văn hóa thời phong kiến.
  • Nêu những hiểu biết về tác phẩm của hai nhân vật trong hình 5, 7 mà em biết.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Nhận biết các nhóm nước trên thế giới hiện nay

Đọc thông tin và phân tích bảng số liệu sau, hãy cho biết:

  • Những chỉ tiêu để phân chia các nước phát triển và đang phát triển trên thế giới.
  • Tình hình tăng GDP/người ở một số quốc gia từ năm 1960 đến năm 2013.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Đọc thông tin trong bảng số liệu dưới đây, hãy xếp các quốc gia trong bảng vào nhóm nước phát triển và đang phát triển.

GDP/người, chỉ số HDI (năm 2013) và tỉ lệ tử vong trẻ em của một số quốc gia trên thế giới giai đoạn 2011 - 2015

Quốc giaGDP/ngườiChỉ số HDITỉ lệ tử vong trẻ em
Ni-giê4150,33754
Hoa Kì530420,9145,4
Nhật Bản386330,8901,9
Thái Lan62260,72211,0
Việt Nam19070,63815,0
Ô-xtrây-li-a676270,9333,3

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tại sao nói: "Thế giới chúng ta đang sống thật rộng lớn và đa dạng"?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 7